Eclipse de Sol

Tipo Astrofotografía: 
Astrofotografía: 
Texto astrofotografía: 
Entendo que carece de interese dada a súa pequena fase, pero deixo una toma "testimonial"